top of page
Pirkko-puolikuva_3_taustalla3.jpg

Terapeutin rooli

Millainen terapeutti olen

Asiakkaan tilanne ratkaisee sekä tapaamisrytmin että menetelmät, joita käytän monipuolisesti. Olen luontaisesti varsin suora ja aktiivinen, joten kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset menetelmät luontuvat minulle. Menetelmä ei kuitenkaan saa olla ratkaisevassa asemassa: joskus asiakkaan on tärkeä saada kertoa oma tarinansa - kenties lapsuudesta asti - rauhassa ja viipyillen, ja silloin psykoterapeutin rooli on taustalla pysyvä. Olen psykodraamassa seniori ja kouluttaja ja olen vuosia ohjannut psykodraamaryhmiä. Siksi käytän toiminnallisia menetelmiä myös yksilöterapiassa, mikäli ne sopivat ja asiakkaani niin haluaa.

 

Pidän tärkeänä, että terapiassa on selkeät sopimukset tapaamisista ja että terapian vaikutuksia arvioidaan yhdessä ja avoimesti. Haluan, että asiakkaani eivät joudu kokemaan olevansa yksin ongelmineen ja pyrin vastaamaan yhteydenottopyyntöihin todella nopeasti.

millainen terapeutti

Koulutus, kokemus, kielitaito

Psykoterapeuttikoulutukseni on ulkomainen (USA, Ranska) 4+4 vuotta kestänyt psykodraamaterapeutti- ja kouluttajakoulutus. Pääkouluttajani on prof. Anne Ancelin Schützenberger, psykodraaman uranuurtaja ja ryhmä- ja yksilöpsykoanalyytikko, toinen kouluttajani on ollut Zerka Moreno. Olen psykologi ja minulla sekä yksilö- että ryhmäterapian psykoterapeuttipätevyys. Näiden lisäksi minulla on 2-vuotinen organisaatiokonsulttikoulutus (POHTO). Nuorena psykologina erikoistuin myös perheneuvolatyöhön. 

 

Työotteeni on integratiivinen ja kognitiivinen ja käytän toisinaan myös toiminnallisia menetelmiä.

 

Muu kokemus: Olen asunut pitkään Suomen lisäksi ulkomailla ja expat-asiat ovat minulle tuttuja.  

 

Työkokemus:  Suomessa olen työskennellyt perheneuvoloissa psykologina ja johtajana, sen jälkeen pankissa johtajien kouluttajana ja konsulttina. Omassa yrityksessäni Oy Perendie Ltd:ssä olen toiminut yli 30 v organisaatiokonsultoinnin ja psykoterapian parissa - Suomen lisäksi myös ulkomailla.

Puhun suomen lisäksi sujuvaa englantia ja tanskaa ja jonkin verran myös ruotsia.

Mitä terapiaistunnoissani tehdään

Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa terapian tavoitteet ja keston. Terapiajakson päättyessä arvioimme tuloksia ja tarvittaessa tehdään uusi sopimus. Terapiaistuntojen sisällöt, käsiteltävien asioiden laajuus ja niiden herättämien tunteiden syvyys vaihtelevat. Usein asiakas käsittelee tämän hetken elämäänsä. Joskus asiakkaalla on sellaisia ongelmia, joista puhutaan joka kerralla. Tai käydään läpi menneisyyden asioita, joskus jopa lapsuudesta alkaen. Terapiassa on syytä mennä sinne, mistä apu parhaiten löytyy - terapeutti ehdottaa, mutta asiakas viime kädessä päättää, mitä asioita haluaa käsitellä ja millaisia menetelmiä voidaan käyttää.

 

Terapeutin roolini vaihtelee hyvin aktiivisesta taustalla pysyttelevään. Rajattuja asioita voi käsitellä toiminnallisesti (psykodraamasta: roolipelit, roolinvaihto, kaksoisolentotekniikka). Silloin voidaan esim. harjoitella vaikeiden asioiden sanomista tai kuulemista.

 

Yksittäisillä neuvontakäynneillä keskustellaan rajatusti vain asiakkaan esittämästä asiasta ja etsitään siihen ratkaisua.

Videovälitteisyys ja vastaanottoajat 

Videovälitteisen psykoterapian tulokset ovat tutkimusten mukaan yhtä hyvät kuin tavanomaisen samassa tilassa tapahtuvan terapian.

 

Myös Kela hyväksyy videovälitteisyyden kuntoutuspsykoterapioissaan. 

 

Minulla on kokemusta videovälitteisestä psykoterapiasta vuodesta 2012 lähtien. Nykyään kaikki asiakkaani käyvät suurelta osin videovastaanotolla, jotkut jopa pelkästään. Otan vastaan asiakkaita videovälitteisesti ympäri maailmaa, mutta vastaanottotilani sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä.

 

Videovälitteisyys edellyttää paikkaa, jossa asiakas voi rauhassa puhua ilman kuulijoita. 

 

Pyrin antamaan vastaanottoaikoja hyvin joustavasti, koska useimmat asiakkaani käyvät työssä, opiskelevat tai asuvat toisella aikavyöhykkeellä. Mikäli vastaanottoaika jätetään käyttämättä tai sitä ei peruuteta vähintään 48 tuntia ennen sovittua aikaa, veloitetaan täysi hinta.

Koulutus
Terapiaistunnot
Videovälitteisys
bottom of page