top of page

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Itse en valitettavasti voi ottaa uusia Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita, mutta toivon että  kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisen faktojen ja hakuprosessin kuvaus helpottaa sinun omaa hakuasi:

Kuntoutuspsykoterapian edellytykset:

1.

2.

3.

16-67 vuotiaan työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi

Henkilö on saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa

Psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada enintään 3 vuotta.

Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa. Yksilöpsykoterapiasta kela korvaa 57,60€/45 min.

Tämän ylittävän osan psykoterapeutin palkkiosta asiakas maksaa itse.

Psykoterapiaan hakeutumisprosessista

Psykoterapeutin etsintä on useimmille aikaa vievä ja joskus turhauttavakin kokemus, jonka kesto tai hankaluus ei johdu sinusta itsestäsi vaan markkinatilanteesta.  Älä siis epäile itseäsi; tämä tilanne on apua hakevan asiakkaan kannalta tosi hankala, koska monen psykoterapeutin vastaanottoajat ovat jo täynnä. Ja toisaalta tilanteet muuttuvat ja voi löytyä sopiva terapeutti, jolla on aikaa.

Terapeutin valinnassa ei kannata hosua. Viime kädessä kannattaa kuunnella itseään siinä, kuka tuntuu sopivalta. Luottamussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on tärkeä avun saamisen edellytys, tutkimusten mukaan jopa olennaisempi kuin teoreettinen viitekehys.

Ennen kuin psykiatrisi tekee sinulle diagnoosin ja lausunnon, tutki vakuutukset: Mikäli sinulla on terveysturvavakuutus tai voisit sellaisen hankkia, tutki, korvaisiko se myös psykoterapiakuluja. Myös työnantajalla saattaa olla vakuutus, joka korvaa terapiakuluja.

Kuntoutuspsykoterapiaan pääsyn vaiheet

Kun edellytyksenä oleva vähintään 3 kk hoito on toteutunut:

1. Etsi psykoterapeutti, joka on Kelan palveluntuottaja ja joka ottaa sinut asiakkaakseen

2. Lähetä oma hakemuksesi Kelaan ja ilmoita siinä psykoterapeuttisi nimi

3. Hanki psykiatrin lausunto Kelaan toimitettavaksi

4. Kela tekee päätöksen kuntoutuspsykoterapiasta ja sen jälkeen päätös on takautuvasti voimassa siitä päivästä lähtien, jolloin sinun oma hakemuksesi (kohta 2. ) on saapunut Kelaan.

Näin otat yhteyttä psykoterapeutteihin

Usein hakusivustoilla on valmis yhteydenottolomake, mutta anna aina puhelinnumerosi. Ensimmäisessä yhteydenotossa ei vielä ole tarpeen mennä omaan historiaan tai yksityiskohtiin avun tarpeen kuvauksessa, vaan kannattaa mainita vain pääasiat lyhyesti. Jos päädyt keskustelemaan psykoterapeutin kanssa, voit kertoa tarkemmin. 

Sähköpostiyhteydenoton jälkeen koeta aina päästä puhelinkeskusteluun. Saat kysymällä nopeasti enemmän tietoja ja samalla pystyt arvioimaan, miltä henkilö sinusta tuntuu ja haluatko tavata tämän psykoterapeutin maksullisella tutustumiskäynnillä. Kela ei korvaa sinulle tutustumiskäyntejä ja niitä kannattaa ehdottomasti tehdä useampia.

​Oma käytäntöni on etukäteen varmistaa, että asiakkaan todella kannattaa tavata minut. Siksi annan tutustumisaikoja ainoastaan yhden lyhyen puhelinkeskustelun jälkeen – en koskaan sähköpostin perusteella pelkästään.

Näin valitset psykoterapeutin

Kun on kyse kuntoutuspsykoterapiasta, tarvitset terapeutiksesi henkilön jolle Valvira on antanut oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Psykoterapeutti on Suomessa suojattu nimike, jota saavat käyttää vain tietyn jatkokoulutuksen käyneet terapeutit.  Lisäksi terapeuttisi tulee olla Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja.  

 

Psykoterapeutin nettisivut kannattaa aina tarkastaa: saat lisätietoja työtavasta, hinnoista, asiakaskunnasta ja koulutuksesta. Usein sivuilla on myös kuva. Esimerkkinä esim. www.minduu.fi, jonne voit laittaa omat hakukriteerisi. Myös psykologiliiton sivuilta voi etsiä: www.psyli.fi 

 

Tällä hetkellä monet psykoterapeutit pitävät videovälitteistä vastaanottoa joko kokonaan tai osittain. Tutkimusten mukaan videovälitteisen terapian tulokset ovat yhtä hyviä kuin klassisen vastaanotolla tapahtuvankin terapian. Myös Kela hyväksyy videovälitteisen kuntoutusterapian, kunhan se aloitetaan tavanomaisella vastaanotolla. Koronan takia kuntoutuspsykoterapia on aikanaan saanut myös alkaa videovälitteisesti. Videovälitteinen vastaanotto ei tietenkään sovi kaikille eikä kaikissa tilanteissa ja  se edellyttää paikkaa, jossa asiakas voi rauhassa puhua ilman kuulijoita.

bottom of page