top of page

Itsekustanteinen yksilöpsykoterapia 

– Psykoterapiaan hakeutumistilanne

– Miten valitsen psykoterapeutin itselleni

– Mikä terapiasuuntaus sopii minulle

Psykoterapiaan hakeutuminen

Joskus hakeutumispäätös syntyy yksittäisen tapahtuman sysäyksenä, joskus se taas on kypsynyt vähitellen pitkän ajan kuluessa. Aina on kysymys jonkinasteisesta kärsimyksestä. Hädän ja avun tarpeen määrä voi vaihdella suuresti. 

Henkilöllä on psykoterapiaan hakeutuessaan monta ratkaistavaa kysymystä: millainen terapia sopii juuri minulle, millainen psykoterapeutti tuntuu oikealta, mistä hänet löydän jne.

 

Joskus sopivan psykoterapeutin löytämisessä voi mennä pitkäänkin, mikä tuntuu raskaalta, jos on pikaisen avun tarpeessa.  

Psykoterapia on aina investointi omaan hyvinvointiin ja pitkäjänteisesti sillä voi olla elämää valtavasti rikastuttava ja eheyttävä vaikutus. Osa sairauskulu- ja terveysturvavakuutuksista voi kattaa terapiakuluja. Myös työnantajalla saattaa olla niitä korvaava vakuutus.  

Miten valitsen psykoterapeutin itselleni

Asiakkaan on hyvä kysyä apua tarjoavan ammattihenkilön pohjakoulutusta (esim. psykologi, lääkäri jne.) ja sen lisäksi  psykoterapeuttipätevyyttä, jotka eivät tietenkään takaa asiakkaan ja terapeutin yhteensopivuutta mutta varmistavat, että ammatillinen pohja psykoterapialle on olemassa. Psykoterapeutti on Suomessa Valviran myöntämä suojattu nimike, joka edellyttää pohjakoulutuksen jälkeen tapahtuvaa jatkokoulutusta jossakin hyväksytyssä psykoterapiasuuntauksessa.

​Kannattaa luottaa myös omaan vaistoonsa yhteensopivuutta miettiessään. Eräässä mielessä se on lähes tärkein asia: että ko. henkilö osaa kohdata sinut tavalla, joka herättää sinussa luottamusta ja tuntuu oikealta. Kysy itseltäsi, miltä tuntuu, koetko tulevasi hyvin ja kunnioittavasti kohdelluksi, haluatko jutella tämän ihmisen kanssa henkilökohtaisista asioistasi.

Psykoterapiaan hakeutuminen
Terapeutin valinta

Mikä terapiasuuntaus sopii minulle

Terapiasuuntauksia on monenlaisia: ääripäinä esim. lyhytterapia, pienempi määrä käyntejä rajattuun asiaan – ja toisessa päässä esim. psykodynaaminen, pitempi, henkilöhistoriaa ja persoonallisuutta syvemmin tutkiva, kenties jopa monen vuoden prosessi. Esim. ”integroiva” suuntauksena tarkoittaa, että psykoterapeutti käyttää monia erilaisia viitekehyksiä, ei vain yhtä.

Hakusivustoilla mainitaan yleensä psykoterapeutin koulukunta ja tarkempia määritelmiä eri terapiasuuntauksille voi löytää googlaamalla.

Psykoterapeutilta kannattaa kysyä hänen suuntauksestaan ja työtavoistaan jo alustavissa keskusteluissa. Tutkimusten mukaan psykoterapeutin ja asiakkaan yhteensopivuus ja luottamussuhde ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin teoreettinen viitekehys.

Terapiasuuntauksen valinta
bottom of page